Dodatek monograficzny do "Wspólnoty" pt. "Likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy" autorstwa ekspertów Business Expert

 

We "Wspólnocie" nr 22/2010 z dnia 29 maja 2010 r. ukazał się dodatek monograficzny pt. "Likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy" autorstwa Zygmunta Jerzmanowskiego.

 

 

Przedstawiono w nim kompleksowo problematykę związaną z likwidacją gospodarstw pomocniczych oraz likwidacją i przekształceniami zakładów budżetowych. Prezentacja jest oparta o praktyczne doświadczenia ekspertów Centrum Konsultingu Business Expert w tym zakresie.

 

 

Dodatek obejmuje w szczególności następujące artykuły:

 

  • Przekształcanie jednostek organizacyjnych - nie tylko obowiązek,
  • Formy organizacyjno-prawne,
  • Zasady funkcjonowania spółki prawa handlowego,
  • Procedury likwidacji i przekształceń,
  • Skutki prawne likwidacji zakładu budżetowego,
  • Wpływ przekształceń na stosunki pracownicze,
  • Wpływ przekształceń na sprawy podatkowe,
  • Wzory dokumentów związanych z likwidacją i przekształceniami gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.