Konferencja Nowoczesna Gospodarka Komunalna - relacja

W dniach 11-12 kwietnia 2007 r. w Licheniu Starym k/ Konina odbyła się konferencja pod nazwą "Nowoczesna gospodarka komunalna" zorganizowana przez Business Expert.

Oto relacja z konferencji, która ukazała się na łamach czasopisma Wspólnota:

"Gospodarka komunalna może być bardziej nowoczesna, zakłady budżetowe powinny być przekształcone w spółki, jeśli jest to uzasadnone względami ekonomiczno-prawnymi, prywatyzacja i parterstwo publiczno-prywatne powinny być postrzegane nie jako zagrożenia, ale dodatkowe źródło współfinansowania rozwoju infrastruktury gminy, a przedsiębiorstwa gminne, głównie wodociągowe, powinny rozważyć możliwość łączenia się w duże spółki międzygminne ze względu na korzyści ekonomiczno-społeczne płynące z fuzji - takie są wnioski z konferencji pt. "Nowoczesna gospodarka komunalna" zorganizowanej w Licheniu Starym przez firmę doradztwa samorządowego BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI sp. j. z Poznania. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 60 jednostek samorządu terygorialnego. Tematyka obejmowała: przekształcenia zakładów budżetowych w spółki, prywatyzację firm komunalnych, partnerstwo publiczno-prywatne, konstolidację gospodarki komunalnej oraz menedżerską rolę wójtów w organizacji gospodarki."