23.02-25.03.2007 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j. przygotowuje nową serię kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem gmin.

Poprzednia seria kursów, zorganizowana na początku poprzedniej kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów zakończyła się bardzo dużym sukcesem w postaci dużej zdawalności egzaminu państwowego zorganizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Najbliższy z kursów odbędzie się w Żyrardowie w okresie od 23.02.2007 do 25.03.2007 i zakończy się egzaminem w dniu 01.04.2007.

Do pobrania plik referencji z kursów dla członków rad nadzorczych zorganizowanych w latach poprzednich:pdf