Business Expert nagrodzony tytułem "Dobrej Firmy"

21 września 2006 r. Business Expert Z. Jerzmanowski został wyróżniony przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich odznaczeniem "Dobrej Firmy". Ta nagroda potwierdza, że działalność firmy jest wysoko ceniona przez środowisko wodociągowe