Kolejne Forum z udziałem naszych wykładowców

W dniu 26 stycznia 2006 r. we Wrześni odbyło się kolejne spotkanie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, w których ponownie wzięli udział wykładowcy BUSINESS EXPERT.