Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

W dniach 14 i 30 września w Wiśle i we Wrześni odbyły się spotkania konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, na których prawnicy-konsultanci Forum, w tym prawnicy kancelarii Business Lex wygłosili wykłady na temat nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.