Książka "Parterstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja"

W przygotowaniu wydanie książki dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw pod tytułem:

"Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja"

28 lipca Sejm uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, regulującą kwestię współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Ustawa dopuszcza udział partnerów prywatnych poprzez możliwość finansowania inwestycji publicznych i późniejszego użytkowania i pobierania pożytków z tych inwestycji przez partnera prywatnego.

 

Książka "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" przedstawia regulację ustawową w kontekście dotychczasowych doświadczeń partnerstwa publiczno-prywatnego. W książce przedstawiono jednocześnie problematykę prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstw komunalnych dla celu porównania prywatyzacji z nową instytucją wpływającą na kształt gospodarki komunalnej jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Książka jest napisana przystępnym językiem przez praktyków gospodarki komunalnej firmy Business Expert. Zawiera ona niezbędne informacje dla rozważenia różnych form współpracy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw z inwestorami prywatnymi w zakresie organizacji wykonywania usług publicznych.

 

Roboczy termin ukazania się książki to 1 września 2005.

 

Książka w cenie 50,00 zł. Zamówienia należy nadsyłać faxem lub pocztą, z jednoczesną wpłatą należności na konto: 94 1090 1362 0000 0000 6301 9149.

 

Proszę kliknąć tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje o książce albo pobrać formularz zamówienia.