Kolejne Forum Wodociągów

We Wrześni odbyło się kolejne Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, na którym, między innymi, wykład wygłosił radca prawny Zygmunt Jerzmanowski. Kolejne Forum odbędzie się w Licheniu w lutym przyszłego roku.