Dyskusyjne Forum Wodociągów Polskich

9.12.2004 odbędzie się kolejne Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, na którym ponownie głos zabiorą przedstawiciele kancelarii. Tym razem przedmiotem wykładu będą "stosunki między gminą a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi".