Zakończenie pierwszego kursu dla członków Rad Nadzorczych

Państwowym egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa zakończył się pierwszy z trzech organizowanych przez Business Expert kursów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. 70% uczestników zdało egzamin, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem grupowym po zmianie przepisów o przeprowadzaniu egzaminu (wymóg stu poprawnych odpowiedzi na 150 pytań).