Business Expert sp. z o.o.

Business Expert sp. z o.o. w strukturze naszej Grupy firm doradczych zajmuje się świadczeniem usług z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

Spółka działa także w charakterze inwestora kapitałowego, obejmując lub nabywając udziały lub akcje w spółkach celem zwiększenia ich wartości i dalszej odsprzedaży z dodatnią stopą zwrotu.