Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja

28 lipca Sejm uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, regulującą kwestię współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Ustawa dopuszcza udział partnerów prywatnych poprzez mozliwość finansowania inwestycji publicznych i późniejszego uzytkowania i pobierania pozytków z tych inwestycji przez partnera prywatnego.

 

Ksiązka "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" przedstawia regulację ustawową w kontekście dotychczasowych doświadczeń partnerstwa publiczno-prywatnego. W ksiązce przedstawiono jednocześnie problematykę prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstw komunalnych dla celu porównania prywatyzacji z nową instytucją wpływającą na kształt gospodarki komunalnej jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Ksiązka jest napisana przystępnym językiem przez praktyków gospodarki komunalnej firmy Business Expert. Zawiera ona niezbędne informacje dla rozwazenia róznych form współpracy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marsza?ków województw z inwestorami prywatnymi w zakresie organizacji wykonywania usług publicznych.

 

Spis treści ksiązki:

 

Rozdział I

Zygmunt Jerzmanowski

"Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego",

 

Rozdział II

Łukasz Ciszewski

"Zadania publiczne",

 

Rozdział III

Tymoteusz Płonka

"Definicje ustawowe ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym",

 

Rozdział IV

Zygmunt Jerzmanowski

"Zasady i procedury partnerstwa publiczno-prywatnego"

1. Zasady ogólne,

2. Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego,

3. Zasady i tryb wyboru partnera prywatnego,

 

Rozdział V

Zygmunt Jerzmanowski

"Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym",

 

Rozdział VI

Jędrzej Jerzmanowski

"Spó?ka kapita?owa jako realizator partnerstwa publiczno-prywatnego",

 

Rozdział VII

Łukasz Ciszewski

"Wpływ ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym na dotychczasowe ustawodawstwo",

 

Rozdział VIII

Kazimierz Łątkowski

"Prywatyzacja majątkowa w gospodarce komunalnej",

 

Rozdział IX

Zygmunt Jerzmanowski

"Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja",

 

Rozdział X

Maciej Kułakowski

"Akty prawne"

1. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2. Ustawa o gospodarce komunalnej,

3. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.