Prywatyzacja MPEC w Białymstoku

Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., w konsorcjum z Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., doradzała Miastu Białystok przy prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

26 maja 2014 r. podpisano umowę sprzedaży  85% udziałów spółki na rzecz ENEA Wytwarzanie S.A. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, wymagała zgody UOKiK na koncentrację.

Prywatyzacja MPEC w Białymstoku to jeden z największych procesów prywatyzacyjnych w polskim ciepłownictwie ostatnich lat. Wartość transakcji opiewa na ok. 260 mln złotych. Inwestor zobowiązał się ponadto zainwestować w spółce ok. 101 mln złotych w ramach 5-letniego pakietu inwestycyjnego. Około 75 proc. tej kwoty inwestor zobowiązał się przeznaczyć na inwestycje w sieci i nowe przyłączenia. Pozostała część zostanie przeznaczona przede wszystkim na węzły cieplne, modernizację systemu ciepłowniczego, Inteligentną Sieć Ciepłowniczą czy Ciepłownię Zachód.

Jak podała Grupa ENEA, nabycie udziałów MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku przez Enea Wytwarzanie S.A. powinno pozwolić na optymalizację produkcji ciepła. Spółka, która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, przejmie w ten sposób odpowiedzialność także za jego dostarczanie mieszkańcom miasta. Będzie to polegało na jej korzystniejszym podziale pomiędzy mniej efektywnymi źródłami Ciepłowni Zachód a nowoczesnymi, ekologicznymi, spalającymi biomasę blokami kogeneracyjnymi (produkującymi ciepło i prąd w jednym procesie) w Elektrociepłowni Białystok. Zwiększy się produkcja energii elektrycznej i efektywność wytwarzania obu rodzajów energii, a przy tym znacznie obniży emisja szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez władze Białegostoku na stronach internetowych: 260 mln zł uzyskane ze sprzedaży udziałów MPEC to inwestycje w Białymstoku warte potencjalnie, przy udziale środków Unii Europejskiej, nawet 1,5 mld zł. Wśród planowanych przedsięwzięć są m.in. uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w mieście, przebudowa starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał, budowa Muzeum Pamięci Sybiru, Centralnego Węzła Komunikacyjnego, nowego przejścia przez tory w ciągu ulicy Sitarskiej, czy zachodniej obwodnicy miasta.