Audyty, due diligence

Na potrzebę różnych postępowań restrukturyzacyjnych, w których uczestniczymy (przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały itp.) sporządzamy kompleksowe audyty.

W ramach audytów kompleksowo badamy przedsiębiorstwa we wszelkich niezbędnych sferach, w tym: prawnej, ekonomiczno-finansowej, środowiskowej itp.

Wykonujemy due diligence (na rzecz inwestorów) i vendor due diligence (na rzecz zbywców).