Prywatyzacja

Nasze doświadczenia w zakresie prywatyzacyjnym obejmują obsługę ponad 40 postępowań prywatyzacyjnych. Świadczymy w tym zakresie kompeksowe usługi z zakresu obsługi procesów prywatyzacyjnych.

Doradztwo na rzecz Zbywających obejmuje:  Doradztwo na rzecz Inwestorów obejmuje: 
 • przygotowywanie strategii prywatyzacji,
 • sporządzanie analiz przedprywatyzacyjnych,
 • wykonywanie wycen wartości spółek,
 • bieżące doradztwo prywatyzacyjne,
 • nadzór nad due diligence,
 • udział w negocjacjach z inwestorami,
 • wartościowanie ofert,
 • sporządzanie umów prywatyzacyjnych,
 • doradztwo dotyczące pakietów socjalnych.
 • wyszukiwanie okazji do akwizycji,
 • wykonywanie wycen wartości spółek,
 • bieżące doradztwo prywatyzacyjne,
 • uczestnictwo w due diligence,
 • udział w negocjacjach ze Zbywającym,
 • sporządzanie i negocjowanie umów prywatyzacyjnych.

  

Referencje do pobrania -> tutaj