Prace przy przekształceniach kilkuset zakładów budżetowych w spółki

Business Expert, na przestrzeni ostatnich 30 lat doradzał przy kilkuset projektach przekształceń zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego. Mimo upływu lat, ten trend przekształceniowy w gospodarce komunalnej nie ustaje i rokrocznie realizujemy przynajmniej kilkanaście takich projektów.