Przekształcenia zakładów budżetowych w spółki

Świadczymy usługi z zakresu przekształcania zakładów budżetowych w spółki. Na przestrzeni lat nasi eksperci uczestniczyli w kilkuset projektach przekształceniowych tego typu. W ramach usługi:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej ścieżki transformacji, określając skutki prawne, ekonomiczne i podatkowe różnych wariantów działań,
  • przeprowadzamy audyty identyfikujące ryzyka związane z przekształceniem,
  • w razie potrzeby wyceniamy składniki majątkowe przekształcanych podmiotów,
  • sporządzamy wszelkie wymagane dokumenty prawne: korporacyjne i samorządowe,
  • przekonujemy radnych (na komisjach i sesjach) do podjęcia decyzji o przekształceniu.