Gospodarka mieszkaniowa

Doradzamy gminom w sprawach prawidłowego uregulowania stosunków pomiędzy gminami a ich stuprocentowymi spółkami zarządzającymi zasobami lokalowymi (w kwestiach prawidłowych zasad obiegu pieniądza w gospodarce mieszkaniowej oraz zasad udzielania spółkom przez gminy określonych zamówień (m. in. na zarządzanie lokalami)). Opracowujemy także wieloletnie programy gospodarowania zasobem lokalowym.

Oprócz tego, nasza partnerska firma - Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. świadczy usługi obejmujące:

  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów związanych z korzystaniem i zarządzeniem nieruchomościami, w tym umów o korzystanie z nieruchomości wspólnych, umów zarządzania nieruchomościami i umów z dostawcami mediów,
  • reprezentację podmiotów na zgromadzeniach współwłaścicieli nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych,
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniach sądowych.