Gospodarka odpadami

Świadczymy usługi:

  • kompleksowego wsparcia transakcyjnego w procesach prywatyzacji oraz nie stanowiących prywatyzacji procedurach sprzedaży udziałów spółek odpadowych - tak dla gmin, spółek komunalnych, jak i inwestorów,
  • kompleksowego doradztwa przy przekształceniach odpadowych zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego,
  • opracowywania koncepcji i wdrażania procesów łączenia i podziałów spółek odpadowych,
  • opracowywania biznesplanów podmiotów odpadowych.

Przy współpracy z naszą partnerską firmą - Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., zapewniamy także doradztwo prawne z zakresu gospodarki odpadami uwzględniające najnowszy stan prawny po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.