Stałe doradztwo dla gmin

Nasze usługi w ramach stałego doradztwa dla gmin obejmują co następuje:

 • doradztwo organizacyjno-prawne z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych,
 • przekształcenia spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych,
 • prywatyzacja spółek komunalnych (w tym negocjacje z inwestorami),
 • konsolidacja przedsiębiorstw (fuzje i przejęcia),
 • obsługa prawna procesów komunalizacji przedsiębiorstw i majątków,
 • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie przedsiębiorstw komunalnych,
 • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów uchwał rad gmin i zarządzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów,
 • wsparcie korporacyjne w ramach nadzoru właścicielskiego,
 • obsługa doraźnych postępowań (przekształcenia, prywatyzacja, PPP, koncesja na roboty budowlane lub usługi).