Szkolenia

Od roku 1990 naszemu uczestnictwu w przekształceniach towarzyszy działalność szkoleniowa. Głównym przedmiotem szkoleń są przekształcenia gospodarki komunalnej, prywatyzacja, partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne. 

Organizujemy regionalne i ogólnopolskie szkolenia i konferencje dla:

  • samorządowców - organów wykonawczych, radnych, członków komisji rad,
  • załóg i kierownictwa przekształcanych firm oraz członków rad nadzorczych spółek komunalnych,
  • członków Branżowych Izb Gospodarki Komunalnej,
  • członków Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich.

Priorytetem przy organizacji szkoleń jest powiązanie spraw praktyki komunalnej z teorią.

Szkolenia organizujemy w Poznaniu lub w siedzibie Zamawiającego. 

Poniżej zamieszczamy listę wybranych, dotychczas zorganizowanych przez nas szkoleń: