22-23.04.2010 r. - XIV Konferencja Gospodarki Komunalnej

Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIV Konferencji Gospodarki Komunalnej na temat:

"WYBÓR MODELU PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ – PO 20 LATACH SAMORZĄDNOŚCI - partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje, prywatyzacja,komercjalizacja, konsolidacja",

która odbędzie się w Poznaniu w Hotelu ORBIS POLONEZ w dniach 22-23 kwietnia 2010 r.

Po 20 latach od historycznego dla samorządów roku 1990, gospodarka komunalna to ciągle mieszanina skansenu gospodarczego (działalności bez formy organizacyjno–prawnej, zakładów i jednostek budżetowych) oraz form nowoczesnych jak spółki, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje, konsolidacje. Niestety pojęcia te i przepisy ich dotyczące tworzą, w znaczącej ocenie samorządów, nieczytelny i trudny do rozwiązania węzeł gordyjski.

Celem głównym Konferencji nie jest fetowanie jubileuszu, lecz gruntowna prezentacja, w podejściu głównie praktycznym, możliwości rozwiązań i trendów przekształceń organizacyjno - własnościowych w gospodarce komunalnej, co pozwoli samorządom dokonać trafnego wyboru formy prowadzenia gospodarki komunalnej.

Modele komercjalizacji, prywatyzacji, partnerstwa publiczno prywatnego, koncesji, czy konsolidacji przedstawimy w toku konferencji w trybie plenarnym, a możliwość przekształceń w głównych branżach komunalnych (wodociągi, ciepłownictwo, gospodarka mieszkaniowa, transport zbiorowy) w trybie warsztatów seminaryjnych.

Organizator Konferencji - Centrum Konsultingu BUSINESS EXPERT z Poznania, od 20 lat (będąc pionierem doradztwa komunalnego) towarzyszy gminom jako doradca i realizator w przekształceniu ich gospodarek. Miarą naszego doświadczenia, które zaprezentujemy na konferencji, jest liczba ponad 1300 przekształconych firm komunalnych w ponad 700 gminach całej Polski.

Szkolenie prowadzić będą między innymi bardzo doświadczeni i cenieni w środowisku samorządowym wykładowcy praktycy:

  • Kazimierz Łątkowski dyrektor d/s organizacji, główny realizator przekształceń komunalnych,
  • Łukasz Ciszewski dyrektor d/s prawnych, radca prawny, krajowy ekspert w dziedzinie wodociągów,
  • Zygmunt Jerzmanowski prezes zarządu, radca prawny, redaktor i współautor 18 książek i ponad 70 artykułów z dziedziny komunalnej,
  • Tymoteusz Płonka, radca prawny, ekspert zamówień publicznych i spraw antymonopolowych w gospodarce komunalnej,
  • Witosław Gibasiewicz z-ca burmistrza Jarocina współautor kompleksowej strategii gospodarki Komunalnej w Ostrowie Wlkp. i Jarocinie.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Konferencji mamy ofertę nabycia bardzo obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących całość tematyki Konferencji – patrz formularz zgłoszenia/zamówienia.

Wierzymy, że udział w Konferencji zaowocuje w przyszłości wzrostem sprawności działania firm komunalnych, jak też pozyskaniem nowych źródeł finansowania rozwoju gospodarki komunalnej.

OFERTA CENOWA KONFERENCJI

1) Koszt uczestnictwa w XIV Konferencji Gospodarki Komunalnej wynosi 440,00 zł. netto + VAT 96,80 zł. = 536,80 zł. brutto.

W razie zgłoszenia dwóch lub więcej osób instytucji przysługuje rabat 10%.

Koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, dwa obiady, kolację, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, udział w wycieczce „Poznań stary i nowy”.

Koszt nie obejmuje noclegów – patrz pkt 3.

2) Cena materiałów szkoleniowych dla instytucji nie biorących udziału w konferencji – 100,00 zł. / 1 egzemplarz.

Przy zamówieniu 2 lub więcej egzemplarzy rabat 10%.

3) Cena noclegów w Hotelu Orbis Polonez w Poznaniu, rezerwowanych indywidualnie za pośrednictwem organizatora konferencji wynosi za pokój:

w pokoju 1 – osobowym 198,00 zł. / 1 noc brutto

w pokoju 2 – osobowym 242,00 zł. / 1 noc brutto.

Broszura informacyjna na temat konferencji w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf

Harmonogram Konferencji do pobrania -> tutaj pdf

Spis treści materiałów szkoleniowych do pobrania -> tutaj pdf

Formularz zgłoszenia/zamówienia do pobrania -> tutaj pdf

Oferta specjalna do pobrania -> tutaj pdf

Szczegółowych informacji udzielają:

Zygmunt Jerzmanowski – 061 852 12 78, kom. 502 232 855

Aneta Gogolewska – 061 852 12 78.

Zgłoszenia i zamówienia należy przesyłać faksem pod numer 061 852 12 80.