Kongres Gospodarki Komunalnej

Po przeprowadzonej pod koniec 2004 r. serii kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek komunalnych (zakończonych sukcesem w postaci bardzo wysokiego wskaźnika zdawalności egzaminu przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa), przygotowaliśmy w Licheniu Starym k/ Konina rocznicowy Kongres Gospodarki Komunalnej - "15 lat gospodarki komunalnej - doświadczenia i przyszłość", kierowany do wszystkich menedżerów gospodarki komunalnej (wójtów, burmistrzów, prezydentów, dyrektorów i prezesów firm komunalnych).

Więcej informacji na temat kongresu