Wyceny 5 składowisk odpadów dokonywane na potrzebę dokapitalizowania wielogminnej spółki

Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. wyceniała pięć składowisk odpadów w południowej Wielkopolsce.

Wyceny były niezbędne dla uformowania docelowego kształtu wielogminnej spółki prawa handlowego, która ma zrealizować niestandardowy (bo obejmujący 2 województwa) projekt pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013.