Wydanie książki "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006"

Wydawnictwo Business Expert wydało kolejną książkę, pt. "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006". Książka prezentuje stan prawny zamówień publicznych po szerokiej nowelizacji z 2006 r. Przedstawia całokształt spraw proceduralnych, trybów i zasad udzielania zamówień publicznych, a ponadto uwzględnia w dużym stopniu specyfikę działalności komunalnej. Jest w niej szczegółowo omówiony zakres stosowania ustawy w gospodarce samorządowej oraz zamówienia sektorowe. Książka powinna się znaleźć w bibliotece każdego samorządowca i przedsiębiorstwa komunalnego.