Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Aktualnie głównym naszym partnerem odpowiadającym za prawną poprawność realizowanych kontraktów jest Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą m. in.:

  • doradztwo prawne z zakresu większości dziedzin prawa związanych z obrotem gospodarczym,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • obsługa prawna procesów prywatyzacji, przekształceń, konsolidacji, podziałów i likwidacji,
  • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej,
  • opracowywanie kontraktów handlowych,
  • doradztwo podatkowe,
  • windykacja należności.

 

Więcej informacji o Kancelarii Radców Prawnych pod adresem www.jerzmanowski.pl.