Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006

Książka prezentuje stan prawny zamówień publicznych po szerokiej nowelizacji z 2006 r. Przedstawia całokształt spraw proceduralnych, trybów i zasad udzielania zamówień publicznych, a ponadto uwzględnia w dużym stopniu specyfikę działalności komunalnej. Jest w niej szczegółowo omówiony zakres stosowania ustawy w gospodarce samorządowej oraz zamówienia sektorowe. Książka powinna się znaleźć w bibliotece każdego samorządowca i przedsiębiorstwa komunalnego.