Historia

Funkcjonujemy na rynku ponad 25 lat, świadcząc nieprzerwanie usługi doradztwa organizacyjno-prawnego i gospodarczego. Od samego początku specjalizujemy się w doradztwie na rzecz samorządów i gospodarki komunalnej, przez co należymy do pionierów a jednocześnie liderów doradztwa samorządowo-komunalnego, zarówno pod względem zasięgu działania, jak i liczby przekształconych podmiotów.

Do kamieni milowych rozwoju naszej firmy zaliczają się:

  • 1984 r. - firma rozpoczyna działalność,
  • 1987 r. - firma uzyskuje pozwolenie administracyjne na wykonywanie doradztwa organizacyjno–prawnego, stając się jedną z pierwszych w Polsce firm konsultingowych,
  • 1990 r. - w życie wchodzi ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a jednocześnie „wybucha” samorządność lokalna, wywołana ustawą o samorządzie terytorialnym. Business Expert zaczyna aktywnie uczestniczyć w procesach transformacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz zakładów budżetowych - przygotowując dla organów założycielskich i podmiotów gospodarczych projekty restrukturyzacji, przekształceń, prywatyzacji i konsolidacji; Firma uzyskuje aktualny kształt organizacyjny,
  • 2008 r. - firma rozpoczyna działalność pod nazwą Centrum Konsultingu Business Expert.