Misja

Business Expert nie zadowala się rutynowym sporządzaniem kolejnych projektów i programów według ustalonych kanonów i procedur.

Naszą misją jest przełamywanie stereotypowych poglądów decydentów samorządowych na model funkcjonowania gospodarki komunalnej i przekonywanie:

  • że nie musi to być dalej gospodarka publiczna, prowadzona przez gminę w formie zakładu budżetowego, bo tak jest rzekomo taniej i można z jednej działalności (np. wodociągowej) finansować drugą (np. mieszkaniową), monopolistyczna i nie zawsze efektywna,
  • że partnerzy prywatni mogą wziąć na siebie część odpowiedzialności i ciężaru finansowego rozwoju komunalnego,
  • że gmina powinna być przede wszystkim organizatorem życia gospodarczego i społecznego, a niekoniecznie również przedsiębiorcą konkurującym z własnymi mieszkańcami.

Od lat poprzez dziesiątki artykułów na łamach "Wspólnoty" i "Gazety Samorządu Administracji" oraz kilkanaście wydanych książek walczymy o zmianę roli gminy w procesie gospodarowania (gmina ma być organizatorem a nie przedsiębiorcą), o przekształcanie zakładów budżetowych w spółki i to różnymi drogami (głośna polemika "Dylematy z przekształceniami" we "Wspólnocie"), o budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, lub wręcz o prywatyzację zadań i majątku komunalnego. Dzisiejsza mentalność i świadomość samorządowców akceptująca komercjalizację i prywatyzację jest w niemałej części wynikiem publikacji i szkoleń prowadzonych przez Business Expert.