Stałe doradztwo organizacyjno-gospodarcze

Świadczymy usługi stałego doradztwa organizacyjno-gospodarczego dla obu stron najróżniejszych transakcji, tj. zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i inwestorów.

Gminy wspieramy w długofalowym kształtowaniu optymalnej polityki organizacyjnej (dokonywanym przez restrukturyzacje komunalne, prywatyzację, konsolidację, PPP i koncesje), natomiast inwestorów wspieramy przy rozszerzaniu zasięgu wpływu rynkowego.