11-12.04.2007 - "Konferencja: Nowoczesna Gospodarka Komunalna"

W dniu 11-12 kwietnia 2007 r. w Licheniu Starym k/ Konina odbędzie się konferencja pod nazwą "Nowoczesna gospodarka komunalna" o tematyce:

  • Menedżerska rola burmistrzów, prezydentów, wójtów w zarządzaniu gospodarką komunalną,
  • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i przekształcenia zakładów budżetowych w spółki,
  • Partnerstwo publiczno-prywatne,
  • Łączenie firm komunalnych dla celów uzyskania pomocy z Funduszu Spójności,
  • Prywatyzacja gospodarki komunalnej,
  • Doświadczenia prywatyzacyjne znaczących inwestorów komunalnych.

Wykłady prowadzić będą doświadczeni i znani eksperci gospodarki komunalnej: Zygmunt Jerzmanowski, Kazimierz Łątkowski, Łukasz Ciszewski oraz samorządowcy i szefowie firm inwestycyjnych.

Konferencja odbędzie się w hotelu „Magda” w Licheniu Starym, w sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, co pozwoli uczestnikom znacząco wzbogacić treść pobytu.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • Wariant I ze zwiedzaniem Sanktuarium, kolacją i noclegiem w dniu 11 kwietnia 2007 r. - 450,00 zł/1 osoba,
  • Wariant II bez noclegu – 200,00 zł/1 osoba.

Zgłoszenia można nadsyłać faksem w terminie do dnia 25 marca 2007 r., ze względu na konieczność zarezerwowania odpowiedniej ilości miejsc w hotelu.