Informacja o planowanym szkoleniu

W dniu 8 listopada 2005 w Poznaniu odbędzie się szkolenie pod nazwą

 

"Restrukturyzacja gospodarki komunalnej"

 

o tematyce:

1. Partnerstwo publiczno-prywatne,

2. Przekształcenia zakładów budżetowych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych,

3. Prywatyzacja spółek komunalnych.

Szkolenie poprowadzą wytrawni praktycy gospodarki komunalnej.

Koszt szkolenia 250 zł od osoby + koszty zakwaterowania i wyżywienia (według woli zgłaszającego) w wysokości 250 zł + VAT.

Zgłoszenia pocztą lub faxem pod nr 061 852 12 80 w terminie do dnia 15 września 2005.