Wykłady Business Expert na targach w Bydgoszczy

W ramach Targów Wodociągów  organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągów Polskich (impreza coroczna), w Bydgoszczy w dniach  18-20.05.2005 odbył się Salon (edukacyjno-dyskusyjny) pt. "Wodociągi i Kanalizacja", na którym przedstawiciele Business Expert wygłosili następujące wykłady:

  • Łukasz Ciszewski (dyr. d/s prawnych Business Expert) - "Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków",

  • Zygmunt jerzmanowski (Prezes Business Expert) - "Stan i podstawy organizacyjno-prawne przekształceń w wodociągach",

  • Kazimierz Łątkowski (dyr. d/s organizacyjnych Business Expert) - "Praktyczne doświadczenia firmy Business Expert  w realizacji procesów przekształceń w wodociągach".

Następne spotkanie obsługiwane przez ekspertów Business Expert odbędzie się w Wiśle w dniu 16.06.2005. Przedmiotem wykładu będzie "nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków".