Kolejny kurs dla członków Rad Nadzorczych

W okresie od 8 stycznia 2005 r. do 6 lutego 2005 r. odbędzie się kolejna edycja kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Komunalnych. Kurs zakończy się egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa w dniu 12.02.2005 r. więcej...