Od założyciela

Trwa transformacja gospodarki komunalnej, w której działa kilka tysięcy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, świadczących podstawowe usługi bytowe dla mieszkańców. Gminy modyfikują formy organizacyjno-prawne swoich przedsiębiorstw, restrukturyzują je i poddają prywatyzacji. Coraz wyraźniejszy jest trend rozwoju obszarowego i konsolidacji przedsiębiorstw, a także nawiązywania współpracy z operatorami prywatnymi. Wiele z tych zmian jest wymuszanych dążeniami do pozyskiwania środków unijnych.

Business Expert uczestniczy w tych przemianach od samego początku samorządów w Polsce (1990 r.), prowadząc w tym czasie ponad 1500 projektów konsultingowych na rzecz ponad 800 gmin i przedsiębiorstw komunalnych z terenu całej Polski oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.

Pragniemy w dalszym ciągu wspierać gminy w transformacji gospodarki komunalnej i przekształcaniu ich przedsiębiorstw w nowoczesne, sprawne i efektywne podmioty, często oparte na partnerstwie z podmiotami prywatnymi.

Zapraszam gminy, przedsiębiorstwa komunalne i inwestorów do bliższego zaznajomienia się z naszą ofertą, licząc na nawiązanie efektywnej współpracy.