Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Książka przedstawia aktualne problemy prawno-organizacyjne sfery wodociągowej, a w tym problemy wynikające z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, problemy przekształceń i form organizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowych, oraz problemy związane z ochroną konkurencji i konsumenta.

 

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Jerzmanowskiego, a w zespole autorów znajdują się znani i cenieni eksperci gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, tacy jak: Paweł Chudziński, Łukasz Ciszewski, Kazimierz Łątkowski, Mirosław Krzyszczak, Tymoteusz Płonka oraz Ryszard Szambelańczyk.

 

Recenzja Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich:

 

„Książka przedstawia rzeczywiste problemy, którymi żyją wodociągi w dniu dzisiejszym. W pierwszym rzędzie są to problemy związane z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Bardzo blisko tych problemów są sprawy wód opadowych, które nie znalazły swego miejsca w nowelizacji. Stałym elementem działalności wodociągów są zamówienia publiczne, stąd czytelnika winien zainteresować rozdział o zamówieniach sektorowych. Dla prawie połowy przedsiębiorstw wodociągowych działających w formie zakładu budżetowego, rozdział o przekształceniach może być odpowiedzią na pytanie: zakład czy spółka. Natomiast wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na formę organizacyjną zainteresuje rozdział o stosunkach między przedsiębiorstwami a organami spółki.

 

Książka napisana jest przez grono praktyków, językiem przystępnym i zrozumiałym dla wszystkich praktyków.

 

Prezentowana książka to pozycja, na którą środowisko wodociągowe czekało”

 

Źródło: http://www.forum-wodociagi.pl