Wyceny

Usługi świadczone przez nas w zakresie wycen obejmują w szczególności określanie wartości:

  • całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
  • poszczególnych składników majątku ruchomego (np. urządzeń, pojazdów, sieci przesyłowych),
  • nieruchomości.

Wyceny są sporządzane w szczególności dla celów:

  • określania wartości aportów,
  • określania cen zbycia udziałów w spółkach (głównie w procedurach prywatyzacyjnych),
  • ustalania parytetów wymiany udziałów przy fuzjach.
Wybrane projekty