22-23.03.2011 r. - XV Konferencja Gospodarki Komunalnej

Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XV Konferencji Gospodarki Komunalnej na temat:

"WAŻNE ZMIANY I AKTUALNE TRENDY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - ROK 2011 - gospodarka odpadami, transport zbiorowy partnerstwo publiczno-prywatne, spółki międzygminne i inne",

która odbędzie się w Poznaniu w Hotelu IKAR w dniach 22-23 marca 2011 r.

Gospodarkę komunalną czekają bardzo istotne zmiany. Wynikają one z nowych uregulowań:

 • ustawy o czystości i porządku w gminach, na mocy której gminy staną się właścicielem odpadów,
 • ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 • ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Przedmiotem konferencji będzie prezentacja, w podejściu praktycznym, czekających gminy zmian, a także inne główne problemy funkcjonowania gospodarki komunalnej oraz jej form organizacyjno – prawnych, takie jak:

 • stanowienie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • warunki przejmowania od inwestorów i deweloperów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • stosowanie prawa zamówień publicznych przez spółki komunalne,
 • wspólne z innymi gminami wykonywanie zadań gminnych,
 • łączenie lub dzielenie spółek komunalnych,
 • przekształcenia zakładów budżetowych,
 • prywatyzacja lub partnerstwo publiczno – prywatne.

Organizator konferencji – Centrum Konsultingu BUSINESS EXPERT z Poznania, od ponad 20 lat (będąc pionierem doradztwa komunalnego) towarzyszy gminom jako doradca i realizator kształtowania ich gospodarek komunalnych. Miarą naszego doświadczenia, które zaprezentujemy na konferencji, jest liczba około 1400 przeprowadzonych projektów organizacji lub przekształceń firm komunalnych w ponad 750 gminach w całej Polsce.

Szkolenie prowadzić będą między innymi bardzo doświadczeni i cenieni w środowisku samorządowym wykładowcy praktycy:

 • Kazimierz Łątkowski, Dyrektor d/s Organizacji BUSINESS EXPERT, główny realizator przekształceń komunalnych,
 • Michał Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,
 • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A., Poznań
 • Łukasz Ciszewski, Dyrektor d/s Prawnych BUSINESS EXPERT, radca prawny, krajowy ekspert w dziedzinie prawa wodociągowego
 • Zygmunt Jerzmanowski, Prezes Zarządu BUSINESS EXPERT, radca prawny, redaktor i współautor 18 książek i ponad 70 artykułów z dziedziny komunalnej,
 • Tymoteusz Płonka, radca prawny, ekspert zamówień publicznych i spraw antymonopolowych w gospodarce komunalnej,
 • Jędrzej Jerzmanowski, radca prawny, ekspert w zakresie konsolidacji i fuzji komunalnych.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Konferencji mamy ofertę nabycia bardzo obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących całość tematyki Konferencji – patrz formularz zgłoszenia/zamówienia.

Wierzymy, że udział w Konferencji zaowocuje dla Państwa w przyszłości wzrostem sprawności działania firm komunalnych, jak też pozyskaniem nowych źródeł finansowania rozwoju gospodarki komunalnej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji nadsyłać można faxem na nr 61 852 12 80 w terminie do 14 lutego 2011 r. na formularzu zgłoszenia zamieszczonym poniżej.

OFERTA CENOWA KONFERENCJI

1) Koszt uczestnictwa w XV Konferencji Gospodarki Komunalnej wynosi 580,00 zł. netto + VAT 133,40 zł. = 713,40 zł. brutto.

W razie zgłoszenia dwóch lub więcej osób, zgłaszającemu przysługuje rabat 10%.

Koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, dwa obiady, kolację, udział w wycieczce po Poznaniu (stadion EURO 2012, Złota Kaplica z prochami Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Centrum Narciarstwa Malta-Ski).

Koszt nie obejmuje noclegów – patrz pkt 3.

2) Cena materiałów szkoleniowych dla instytucji nie biorących udziału w konferencji – 100,00 zł. / 1 egzemplarz.

Przy zamówieniu 2 lub więcej egzemplarzy rabat 10%.

3) Cena noclegów w Hotelu IKAR w Poznaniu, rezerwowanych indywidualnie za pośrednictwem organizatora konferencji wynosi:

w pokoju 1 – osobowym 200,00 zł. / 1 noc ze śniadaniem brutto

w pokoju 2 – osobowym 300,00 zł. / 1 noc ze śniadaniem brutto.

Broszura informacyjna na temat konferencji w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf

Harmonogram Konferencji do pobrania -> tutaj pdf

Spis treści materiałów szkoleniowych do pobrania -> tutaj pdf

Formularz zgłoszenia/zamówienia do pobrania -> tutaj pdf

Szczegółowych informacji udzielają:

Zygmunt Jerzmanowski – 61 852 12 78, kom. 502 232 855

Aneta Gogolewska – 61 852 12 78.

Zgłoszenia i zamówienia należy przesyłać faksem pod numer 61 852 12 80.