23.02-25.03.2007 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,

zakończony egzaminem państwowym.

Żyrardów - 23.02.2007 - 25.03.2007.

Egzamin 01.04.2007.

Ramowy program kursu.

Szczegółowy harmonogram kursu.

 

Referencje z kursów dla członków rad nadzorczych:

1. Urząd Miasta Poznania,

2. Centrum Kongresowe Sp. z o.o.,

3. Geotermia Mazowiecka S.A.,

4. Burmistrz Miasta Wągrowca,

5. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.