Business Expert z wykładami na targach w Bydgoszczy

W dniach od 17 do 19 maja 2006 r. w Bydgoszczy odbyły się targi WOD-KAN, na których z wykładami na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystąpili Prezes Zarządu Business Expert - Zygmunt Jerzmanowski i Dyrektor ds. Prawnych - Łukasz Ciszewski.