Nowoczesność i racjonalność w gospodarce komunalnej

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa gospodarczego dla podmiotów z sektora publicznego (w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek z ich udziałem) oraz inwestorów prywatnych funkcjonujących i inwestujących na rynku komunalnym.

Nasza przewaga konkurencyjna wynika ze ścisłej specjalizacji i dogłębnego poznania branż komunalnych, w jakich działają nasi klienci. Miarą naszych doświadczeń jest ponad 1500 zrealizowanych projektów doradczych na rzecz ponad 800 gmin i przedsiębiorstw komunalnych z terenu całej Polski oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.

Czerpiąc z doświadczeń pozyskanych przy transakcjach i restrukturyzacjach dokonywanych na rynku komunalnym (które są szczególnie skomplikowane z uwagi na ich wielopłaszczyznowość (w tym oparcie o wiele różnorodnych aktów prawnych), oraz podleganie szczególnemu nadzorowi), świadczymy także usługi doradztwa gospodarczego na rzecz podmiotów działających na innych rynkach i w innych branżach aniżeli komunalne.

We współpracy z pozostałymi podmiotami z naszej grupy firm doradczych zapewniamy także kompleksowe wsparcie prawne.