Publikacje

Formą prezentacji naszych doświadczeń w zakresie organizacji i działania gospodarki komunalnej jest działalność wydawnicza i publikacyjna.

W naszych książkach i artykułach na łamach prasy samorządowej i branżowej przedstawiamy skomplikowaną rzeczywistość gospodarki komunalnej (łączącą wodę z ogniem, czyli wymiar społeczny i ekonomiczny tej działalności), analizujemy pokrętne często ustawodawstwo obowiązujące w tej sferze, nie ograniczając się bynajmniej do opisywania prawa, lecz szukając praktycznych rozwiązań problemów oraz konstruujemy optymalne modele gospodarki komunalnej.

W publicystyce tej przełamaliśmy wiele stereotypów funkcjonujących w gospodarce komunalnej, a wywodzących się z poprzedniej epoki, jak choćby to, że gmina musi prowadzić działalność gospodarczą bez dopuszczania do niej podmiotów prywatnych.