Wycena majątków wodociągowo-kanalizacyjnych 21 gmin Dorzecza Parsęty

Business Expert, działając na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie sporządzili wycenę majątków wodociągowo-kanalizacyjnych 21 miast i gmin przystępujących do trzech międzygminnych spółek z siedzibami w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinku. Celem utworzenia tych spółek było otrzymanie środków z funduszy europejskich na poprawę gospodarki ściekowej dorzecza Parsęty. Przedmiotowy projekt, opiewający na ok. 600 mln zł był jednym z największych projektów zrealizowanych w Polsce z udziałem środków z Funduszu Spójności.