Wyceny przedsiębiorstw

Wyceniamy udziały i akcje w spółkach, przedsiębiorstwa i zorganizowane części przedsiębiorstw.

Wyceny sporządzamy adekwatnymi do celu metodami, m. in. majątkowymi i dochodowymi. Wśród naszych ekspertów są zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i analitycy finansowi.