Wycena kilkudziesięciu spółek w procedurach prywatyzacji

Na przestrzeni lat, uczestnicząc w ponad 50 postępowaniach prywatyzacyjnych, wyceniliśmy w ramach analiz przedprywatyzacyjnych udziały lub akcje kilkudziesięciu spółek, w tym ponad 20 spółek ciepłowniczych.

Wszystkie wyceny były wykonywane przynajmniej dwiema metodami.