Biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe

Na potrzeby najróżniejszych postępowań w których uczestniczymy (przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały itp.) przygotowujemy niezbędne biznes plany i analizy ekonomiczno-finansowe. Diagnozujemy ekonomiczne skutki transformacji, w tym prognozujemy wyniki finansowe przedsiębiorstw po restrukturyzacji.