Stałe doradztwo dla inwestorów

W ramach stałego doradztwa dla inwestorów wyszukujemy okazje do akwizycji i doradzamy inwestorom przy transakcjach prywatyzacyjnych, koncesyjnych, PPP itp.