Wodociągi i kanalizacja

Podmiotom działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oferujemy kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące:

 • tworzenie spółek i przekształcanie w spółki zakładów budżetowych z branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • regulację stanów majątkowych (nieruchomości) i kapitałowych,
 • przygotowywanie przekształceń, prywatyzacji oraz łączenie lub dzielenie majątków i spółek,
 • przygotowywanie programów partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • wyceny mienia wodociągowo-kanalizacyjnego oraz ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
 • weryfikacja taryf.

Dodatkowo, nasza partnerska firma - Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. świadczy dla sektora następujące usługi:

 • obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
 • ekspertyzy i opinie w niestandardowych sprawach wodociągowych,
 • sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • sporządzanie umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi (wraz z wzorcami umownymi), oraz z przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków),
 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • doradztwo z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacja przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • doradztwo z zakresu zamówień publicznych (w tym sektorowych),
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach branżowych, takich jak między innymi procesy o przejęcie urządzeń lub rozliczenie nakładów inwestorów prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach antymonopolowych.