Business Expert - Skuteczny doradzca samorządów i inwestorów
Business Expert - Ponad 1500 projektów w ponad 800 gminach całej Polski
Business Expert - Blisko 30 lat doradztwa gospodarczego i organizacyjnego
Business Expert - Grupa firm doradczych - Jerzmanowski - Kancelaria Radców Prawnych, Business Expert - Jerzmanowski, Jerzmanowska - Kancelaria Adwokacka
Business Expert - Doradztwo gospodarcze, wiedza branżowa, wspieranie klientów przy realizacji celów strategicznych
Business Expert - Przekształcenia i restrukturyzacja
Business Expert - Doradztwo tranzakcyjne i inwestycyjne
Business Expert - Wyceny
Business Expert - Specjalistyczne doradztwo branżowe
Business Expert - Stałe doradztwo organizacyjno-gospodarcze

Książka pt. "Wodociągi i kanalizacja - praktyka i prawo" już w sprzedaży

Nakładem wydawnictwa Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j. ukazała się książka pt. "Wodociągi i Kanalizacja - praktyka i prawo".


To unikalna książka, napisana dla praktyków, przez praktyków o praktyce i żywotnych problemach (aktualnych i przyszłych) wodociągów i kanalizacji, takich jak np.:


Autorski zespół praktyków to: szefowie firm wodociągowych, a w tym dr Tadeusz Rzepecki (Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie), Kazimierz Łątkowski (ekspert krajowy w zakresie gospodarki komunalnej), mec. Łukasz Ciszewski (ekspert krajowy w zakresie wodociągów i kanalizacji) wraz z zespołem radców prawnych obsługujących kilkadziesiąt przedsiębiorstw wodociągowych.

Spis treści książki:

 1. Wstęp (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 2. Główne wyzwania stojące przed branżą wodociągowo – kanalizacyjną (dr Tadeusz Rzepecki).
 3. Wywiad – 100 lat Wodociągów Średzkich - i co dalej? (Kazimierz Łatkowski).
 4. Zasady uchwalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane (mec. Łukasz Ciszewski).
 5. Opłaty abonamentowe (mec. Łukasz Ciszewski).
 6. Możliwości ustalania taryf za ścieki opadowe i roztopowe (mec. Łukasz Ciszewski).
 7. Status urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle art. 49 kodeksu cywilnego oraz zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (mec. Łukasz Ciszewski).
 8. Przyłącze wodociągowe – wykładnia pojęcia (mec. Łukasz Ciszewski).
 9. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – prawa i obowiązki dostawców i odbiorców ścieków (mec. Łukasz Ciszewski).
 10. Problematyka praktyk monopolistycznych – orzecznictwo antymonopolowe (mec. Tymoteusz Płonka).
 11. Zamówienia sektorowe oraz prawo zamówień publicznych przy finansowaniu inwestycji ze środków pomocowych (mec. Tymoteusz Płonka).
 12. Służebność przesyłu wody i ścieków – stan obecny i planowane zmiany (mec. Paweł Michalski).
 13. Gospodarka osadowa w Polsce – możliwości i zagrożenia (Andrzej Wójtowicz).
 14. Organizacja usług wodociągowo-ściekowych (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 15. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (mec. Rafał Saniuk).
 16. Kierunki restrukturyzacji organizacyjno – prawnych w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 17. Konsolidacja przedsiębiorstw i majątków wodociągowo-kanalizacyjnych (mec. Jędrzej Jerzmanowski).
 18. Praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na przykładzie MPWiK sp. z o.o. w Lesznie (Mariusz Kucharski.

Ulotka na temat książki wraz ze spisem treści w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf

Formularz zamówienia do pobrania -> tutaj pdf

Informacja telefoniczna:

Aneta Gogolewska, Marlena Semba – 61 852 12 78.

Zamówienia można nadsyłać pocztą, faxem na nr 61 852 12 80 lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .